1.    Dandim 0205/TK selaku komandan Tanggap Darurat. Jumlah yang hadir    : 35  orang.

2.    Dandim
- Posko utama bekerja di bantu oleh Koordinator posko pengungsian.

3.    Losd Tiga Binanga
-    Jumlah pengungsi 6.284 orang, 1877 KK
-    Logistik         :4 hari
-    Kesehatan        : Terlayani
-    Pendidikan        : Aman
-    Sarana, Prasarana     : Aman
    - Genset 2 unit

4    Losd Tanjung Pulo.
-    Jumlah Pengungsi  719 orang, 229 KK
-    Logistik         : 3 hari
-    Kesehatan        : Terlayani
-    Pendidikan        : Aman
-    Sarana, Prasarana     : Aman

5.    Losd Tanjung Mbelang.
-    Jumlah 369 orang, 125 KK
-    Logistik         : 3 Hari
-    Kesehatan        : Terlayani
-    Pendidikan        : Aman
-    Sarana, Prasarana     : Aman
        
6.    Losd Desa Perbesi.
-    Jumlah 805 orang, 270 KK.
-    Logistik         : 2 hari
-    Kesehatan        : Terlayani
-    Pendidikan        : Aman
-    Sarana, Prasarana     : Aman
            
7.    Gereja GBKP RG Tanjung.
    -    Jumlah 210 orang, 84 KK
-    Logistik         : 3 hari
-    Kesehatan        : Terlayani
-    Pendidikan        : Aman
-    Sarana, Prasarana     : Aman
    
8.    Lap Futsal Sumbul
    -    Jumlah 322 orang, 104 KK.
-    Logistik         : 2 hari
-    Kesehatan        : Terlayani
-    Pendidikan        : Aman
-    Sarana, Prasarana     : Aman
    - Pencairan klaim dana pembayaran sewa lap futsal
        
9.    Losd Surbakti/ Gudang Jeruk.
-    Jumlah 530 orang, 200 KK
-    Logistik         : 2 hari
-    Kesehatan        : Terlayani
-    Pendidikan        : Aman
-    Sarana, Prasarana    : Aman

10.    GPDI Simp IV.
    -    Jumlah 190 orang, 67 KK.
-    Logistik         : 3 hari
-    Kesehatan        : Terlayani
-    Pendidikan        : Aman
-    Sarana, Prasarana     : Aman

11.    Klasis GBKP Kaban Jahe.
-    Jumlah 443 orang, 186 KK
 -    Logistik         : 3 hari
-    Kesehatan        : Terlayani
-    Pendidikan        : Aman
-    Sarana, Prasarana     : Aman
    - Sumur bor

12.    GBKP Kota Kabanjahe.
-    Jumlah 1108 orang, 399 KK
-    Logistik         : 5 hari
-    Kesehatan        : Terlayani
-    Pendidikan        : Aman
-    Sarana, Prasarana     : Aman
                
13.    Zentrum Kaban Jahe
-    Jumlah 414 orang, 146 KK
-    Logistik         : 3 hari
-    Kesehatan        : Terlayani
-    Pendidikan        : Aman
-    Sarana, Prasarana     : Aman

14.    GBKP Asr Kodim.
-    Jumlah 207 orang, 68 KK
-    Logistik         : 3 hari
-    Kesehatan        : Terlayani
-    Pendidikan        : Aman
-    Sarana, Prasarana     : Aman
    
15.    Kantor Asap.
-    Jumlah 194 orang, 79 KK
-    Logistik         : 2 hari
-    Kesehatan        : Terlayani
-    Pendidikan        : Aman
-    Sarana, Prasarana     : Aman
    - Perbaikan saluran air yang sumbat

16.    Paroki G. Khatolik Jl. Irian.
    -    Jumlah 1123 orang, 333 KK
-    Logistik         : 1 Minggu
-    Kesehatan        : Terlayani
-    Pendidikan        : Aman
-    Sarana, Prasarana     : Aman

17.    GBKP Jln Kota Cane.
-    Jumlah 736 orang, 204 KK
-    Logistik         : 3 hari
-    Kesehatan        : Terlayani
-    Pendidikan        : Aman
-    Sarana, Prasarana     : Aman

18.    GBKP Simp VI
-    Jumlah dari 516 orang, 168 KK
-    Logistik         : 3 hari
-    Kesehatan        : Terlayani
-    Pendidikan        : Aman
-    Sarana, Prasarana     : Aman

19.    Paroki G Katolik Jl. Letnan Rata P.
    -    Jumlah 219 orang, 58 KK
-    Logistik         : 2 Hari
-    Kesehatan        : Terlayani
-    Pendidikan        : Aman
-    Sarana, Prasarana     : Aman
        
20.    Gedung KNPI.
-    Jumlah 669 orang, 214 KK
-    Logistik         : 3 hari
-    Kesehatan        : Terlayani
-    Pendidikan        : Aman
-    Sarana, Prasarana     : Aman

21.    GBKP Simp Katepul
    -    Jumlah 297 orang, 105 KK
-    Logistik         : 3 hari
-    Kesehatan        : Terlayani
-    Pendidikan        : Aman
-    Sarana, Prasarana     : Aman

22.    Losd Katepul
    -    Jumlah 237 orang, 67 KK
-    Logistik         : 3 Hari
-    Kesehatan        : Terlayani
-    Pendidikan        : Aman
-    Sarana, Prasarana     : Aman


23.    Mesjid Agung Kaban Jahe
    -    Jumlah 765 orang, 226 KK
-    Logistik         : 2 minggu
-    Kesehatan        : Terlayani
-    Pendidikan        : Aman
-    Sarana, Prasarana     : Aman
        
24.    Uka Kaban Jahe 1
-    Jumlah 1974 orang, 592 KK
-    Logistik         : 3 hari
-    Kesehatan        : Terlayani
-    Pendidikan        : Aman
-    Sarana, Prasarana     : Aman
    - Pencairan dana ganti pembelian tabung gas

25.    Uka Kaban Jahe 2
    -    Jumlah 1225 orang, 345 KK
-    Logistik         : 1 minggu
-    Kesehatan        : Terlayani
-    Pendidikan        : Aman
-    Sarana, Prasarana     : Aman
 
26.    Islamic  Centre
    -    Jumlah 391 orang, 116 KK
-    Logistik         : 3 Hari
-    Kesehatan        : Terlayani
-    Pendidikan        : Aman
-    Sarana, Prasarana     : Aman

27.    Ora et  Labora.
    -    Jumlah 242 orang, 66  KK
-    Logistik         : 3 hari
-    Kesehatan        : Terlayani
-    Pendidikan        : Aman
-    Sarana, Prasarana     : Aman

28.    KWK Berastagi.
    -    Jumlah 731 orang, 192 KK
-    Logistik         : 2 hari
-    Kesehatan        : Kacau
-    Pendidikan        : Aman
-    Sarana, Prasarana     : Aman
    
29.    Klasis GBKP Berastagi.
    -    Jumlah 797 orang, 236 KK
-    Logistik         : 3 hari
-    Kesehatan        : Terlayani
-    Pendidikan        : Aman
-    Sarana, Prasarana     : Aman

30.    GBKP Kota B. Tagi
-    Jumlah 199 orang, 57 KK
-    Logistik         : 1 hari
-    Kesehatan        : Terlayani
-    Pendidikan        : Aman
-    Sarana, Prasarana     : Aman

31.    Mesjid Istihrar.
    -    Jumlah 575 orang, 177 KK
-    Logistik        : 3 hari
-    Kesehatan        : Terlayani
-    Pendidikan        : Aman
-    Sarana, Prasarana    : Aman
    
32.    Losd Ds Sempajaya.
    -    Jumlah 1621 orang, 509 KK
-    Logistik         : 5 hari
-    Kesehatan        : Terlayani
-    Pendidikan        : Aman
-    Sarana, Prasarana     : Aman

33.    Jambur  Taras Berastagi.
    -    Jumlah 1108 orang, 317 KK
-    Logistik         : 4 hari
-    Kesehatan        : Terlayani
-    Pendidikan        : Aman
-    Sarana, Prasarana     : Aman

34.    Losd Ds. Telaga
    -    Jumlah 725 orang, 225 KK
-    Logistik         : 2 hari
-    Kesehatan        : Terlayani
-    Pendidikan        : Aman
-    Sarana, Prasarana     : Aman

35.    Jambur  Siabang-abang
    -    Jumlah 1.256 orang, 403 KK
-    Logistik         : 3 hari
-    Kesehatan        : Terlayani
-    Pendidikan        : Aman
-    Sarana, Prasarana     : Aman

36.    Jambur  Lau Gumba
    -    Jumlah 809 orang, 260 KK
-    Logistik         : 1 hari
-    Kesehatan        : Terlayani
-    Pendidikan        : Aman
-    Sarana, Prasarana     : Aman
        
36.    Lapangan Futsal Lau Gumba
    -    Jumlah 1216 orang, 412 KK
-    Logistik         : 1 hari
-    Kesehatan        : Terlayani
-    Pendidikan        : Aman
-    Sarana, Prasarana     : Aman

37.    GBKP RG Sumbul
    -    Jumlah 315 orang, 96 KK
-    Logistik         : Aman
-    Kesehatan        : Terlayani
-    Pendidikan        : Aman
-    Sarana, Prasarana     : Aman
        
38.    Gereja Adven Sumbul
    -    Jumlah 699 orang, 223 KK
-    Logistik         : Aman
-    Kesehatan        : Terlayani
-    Pendidikan        : Aman
-    Sarana, Prasarana     : Aman
    - Pengasapan/Foging
    
39.    Mesjid Taqwa Muhammadiyah K.Jahe
    -    Jumlah 502 orang, 152 KK
-    Logistik         : 3 hari
-    Kesehatan        : Terlayani
-    Pendidikan        : Aman
-    Sarana, Prasarana     : Aman

40.    Maka Mehuli K.Jahe
    -    Jumlah 644 orang, 170 KK
-    Logistik         : 3 hari
-    Kesehatan        : Terlayani
-    Pendidikan        : Aman
-    Sarana, Prasarana     : Aman

41.    Losd Desa Tongkoh
-    Jumlah 708 orang, 225 KK
-    Logistik         : 2 hari
-    Kesehatan        : Terlayani
-    Pendidikan        : Aman
-    Sarana, Prasarana     : Aman

42.    Rumah K. Jahe/ Mesjid Amal Bhakti
-    Jumlah 128 orang, 36 KK
-    Logistik         : 2 hari
-    Kesehatan        : Terlayani
-    Pendidikan        : Aman
-    Sarana, Prasarana     : Aman

43.    Jambur Korpri
-    Jumlah 983 orang, 297 KK
-    Logistik         : 2 hari
-    Kesehatan        : Terlayani
-    Pendidikan        : Aman
-    Sarana, Prasarana     : Aman

44.    Losd Genting
-    Jumlah 555 orang, 188 KK
-    Logistik         : 2 hari
-    Kesehatan        : Terlayani
-    Pendidikan        : Aman
-    Sarana, Prasarana     : Aman

45.    Vulkanologi.
    -     Gempa tremor terus terjadi diiringi gempa tremor. magma sudah mencapai permukaan Kegempaan masih tinggi dan dominasi oleh gempa Hybrid dan gempa guguran yang mengakibatkan meningkatnya kubah lava yang dapat menghasilkan awan panas dan lava pijar. Untuk gempa tremor masih meningkat, untuk pertumbuhan kubah semakin meningkat. Aktivitas gunung saat ini masih tinggi status level IV (Awas).
    -    Untuk rekomendasi radius 5 KM masih tetap.
        
46.    Jumlah pengungsi tanggal 11 Februari 2014 : 33.206 orang, dan 10.314 Kepala Keluarga.


Komandan Kodim 0205/Tanah Karo

    

Asep Sukarna
Letnan Kolonel Inf  NRP 11960047561274